Trikolora představila recept, jak vyvést zemi z krize

22.6. 2022374x

Zdražování v České republice nebere konce a vláda Petra Fialy je čím dál pod větším tlakem opozice, aby změnila svůj přístup k rostoucí inflaci a zavádění pouze cílených dotací a podpor. Mezi hlasité kritiky kabinetu patří Trikolora, která však v těchto dnech představila konkrétní kroky, které by podle ní vedly k řešení současné krize.

„Jak z ekonomického marasmu ven? Není to zas tak složité, ale je třeba mít k tomu vůli a politickou odvahu, protože právě v této době, tzn. v kulisách ukrajinského konfliktu, se naprosto natvrdo ukazuje, kteří naši politici slouží více Bruselu a cizím velmocenským zájmům než zájmům svých vlastních občanů a své vlastní země,“ říká první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek a dodává: „Není pravda, že Trikolora jenom kritizuje. Nabízíme rovněž jasná řešení.“ 

Trikolora proto sestavila seznam šesti konkrétních opatření, o jejich prosazení se chtějí zasadit. „Musíme řešit příčiny inflace. A znovu opakuji – je to covidismus, Green Deal a válka! Okamžitě by se mělo jednat o ukončení válečného konfliktu. Musíme tlačit na politiky, abychom se vrátili zpátky k jednání a ke smlouvám,“ vyzývá ekonomický expert Trikolory doc. Miroslav Ševčík, podle kterého se embarga a sankce prosazované a schvalované ze strany EU v konečném důsledku bolestivě dotýkají i statisíců českých domácností v podobě rychlého růstu cen a vhánějí je tak do sociální pasti a chudoby. 

„Sankce, které způsobují více problémů obyvatelstvu zemí, které sankce vyhlašují, než Rusku, které je sankcionováno, jsou k ničemu, respektive jen ke zlosti a ke škodě. Jen rozvracejí evropské hospodářství a evropské obyvatelstvo tlačí do chudoby. Jediný, kdo na téhle válce, k níž vůbec nemuselo dojít, kdyby Západ nechal Ukrajinu v minulých letech na pokoji, vydělává, jsou Spojené státy americké… Já nejsem odborník na energetiku, ale poctivě jsem si přečetla rozhovory s lidmi, kteří téhle oblasti opravdu rozumějí. Všichni tuhle politiku považují za čiročiré bláznovství. Ekonomika musí ovlivňovat politiku, když je to naopak, tedy když politika a ideologie znásilňují ekonomiku, je to cesta do pekel,“ je přesvědčená Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.  

Podle Trikolory je zároveň důležité, aby Česká republika přestala dodávat na Ukrajinu zbraně. „Dalšímu razantnímu zdražování může zabránit pouze ukončení válečných operací na Ukrajině, respektive diplomatické řešení tří sporů, o které tam jde. Toho ukrajinsko-ukrajinského, toho ukrajinsko-ruského, a především toho skrytého, ale nejdůležitějšího, totiž americko-ruského. A s tím samozřejmě souvisí také ukončení válečného třeštění Fialovy vlády, jež českým občanům jen a pouze škodí,“ je přesvědčený první místopředseda Petr Štěpánek.

S tím souhlasí také ekonom Miroslav Ševčík. „Tím, že budeme prodlužovat spor na Ukrajině, například i dodávkami našich zbraní, tím poškozujeme zprostředkovaně, ale jednoznačně naše občany. A projevuje se to mimo jiné i rostoucí inflací. Je potřeba co nejdříve ukončit válku vyjednáváním. Od toho tu politiky máme,“ uvedl děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha.  

Stranou pozornosti Trikolory pochopitelně nezůstává ani energetika. „Dokážeme vyrobit elektřinu za méně než 1 Kč, ale naši občané ji nakupují za 11 až 12 Kč? Musíme myslet na české domácnosti, a to jak na sociálně nejslabší, tak střední střídu! Už dávno jsme měli vystoupit z nesmyslného zbyrokratizovaného trhu EU a opustit Lipskou burzu. Když jsme schopni levně vyrábět elektřinu, ČEZ je určitě schopný dodávat ji až ke konečným spotřebitelům – tedy našim občanům,“ upozorňuje ekonomický expert Trikolory Miroslav Ševčík, podle kterého je třeba začít napřímo nakupovat také plyn.  

„Zavalujeme se embargy na ropu a plyn, na základě kterých spekulativně rostou ceny na trzích. Paradoxně na tom vydělávají američtí zbrojaři a bohužel také Rusové. Musíme to co nejdříve ukončit a vrátit se zpět k normálnímu životu,“ říká Ševčík. „Fiala by byl za hrdinu, kdyby namísto do Kyjeva jel do Mosky a tam vyjednal přímé dodávky plynu,“ doplnila jeho slova předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. 

Za absolutní nezbytnost pak považuje Trikolora zastavení evropského Green Deal. „Green Deal je ideologický a ekonomicky nesmyslný projekt, v rámci kterého mají být v našem prostředí likvidovány standardnízpůsoby výroby energií a současně zasahováno do standardních tržních procesů institucemi EU,“ je přesvědčený Miroslav Ševčík, podle kterého musí v neposlední řadě dojít také na snížení daní.   

„Pokud chce vláda lidem opravdu pomoci, musí pracovat se spotřební daní a s daní z přidané hodnoty. Stejně jako to udělaly země okolo nás. Jakékoliv zásahy do volného trhu, volného obchodování jsou dvojsečnou zbraní… Je třeba odstranit příčiny vnějších šoků. Ukončit okamžitě válečný konflikt na Ukrajině. Vyjednat s EU výjimku na případné snížení DPH u vybraných potravinářských komodit na nulovou sazbu,“ uzavírá Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory. 

Článek vyšel na portálu Parlamentní Listy ZDE.

Komentáře