Prohlášení Krajské organizace Trikolory Praha k situaci v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy

13.12. 2022728x

Praha, jako jediné město v České republice, nemá ani 80 dní po volbách jasno o tom, kdo ji bude spravovat v příštích čtyřech letech. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou špičky vládní koalice, které neústupně prosazují, aby příští pražská rada byla založena na stejném půdorysu jako kabinet samotný. Nátlak, který vyvíjejí na své zvolené zástupce v hlavním městě, vedl k zablokování jednání a k tomu, že o podstatných věcech pro obyvatele Prahy stále rozhoduje Rada, která k tomu již dávno nemá mandát. Zájem Pražanů o kvalitní správu města je obětován úporné snaze dokazovat, že vládní koalice funguje, i když výsledky její práce hodnotí značná část občanů jako katastrofu. Masová účast na různých demonstracích je toho jasným důkazem.

Trikolora Praha vyzývá všechny politické subjekty v Zastupitelstvu hlavního města, aby jednaly v zájmu Pražanů a nalezly takové uspořádání, které bude schopné překonat příští, v mnohém zcela jistě obtížné roky. Ze zkušeností je zřejmé, že to nemůže být dosluhující koalice, která vnesla do města spíše chaos, komplikace (nejen dopravní) a zadělala Praze na vážné finanční problémy. Bohužel, v jednáních zatím dominují osobní animozity, nevraživost, arogance, ostrakizování oponentů, manipulování zvenčí.

Trikolora Praha důrazně odmítá vyřazování názorových oponentů z diskuse o budoucí podobě pražské vlády, jak se děje v případě SPD v Zastupitelstvu hlavního města, a jak se dělo i v případě Trikolory při jednáních v městských částech. Nálepky populismu a extremismu, kterými tak hojně argumentují naši názoroví oponenti zejména z vládní pětikoalice, slouží pouze ke zdůvodnění nezdůvodnitelného, tedy rezignace na dodržování demokratických principů. Trikolora, stejně jako SPD, ctí ústavu a zákony, hájí politický systém parlamentní demokracie, státní svrchovanost a svobodu slova. Je otázkou, jestli totéž lze říci o všech politických subjektech, které se vůči SPD a Trikoloře staví nepřátelsky.

Úpornou ostrakizaci těchto dvou politických uskupení chápeme jako urážku voličů, kteří koalici SPD a Trikolory dali svůj hlas v posledních volbách. V Praze jich byly tisíce, v celé České republice statisíce, což se projevilo v jednoznačně nejvyšším nárustu zvolených zastupitelů ze všech kandidujících stran a hnutí. I náš volič si zaslouží, aby měl při rozhodování odpovídající zastoupení, tedy pokud se ještě nacházíme v demokratické společnosti a nechceme si zahrávat s totalitními tendencemi.

V Praze dne 13.12. 2022

Za KO Trikolora Praha:
JUDr. Václav Musílek
předseda KO Trikolora Praha

Bc. Martin Gebauer
1.místopředseda KO Trikolora Praha

Komentáře