Dárce - právnické osoba

Ještě jednou děkujeme za Vaši ochotu poskytnout nám dar.

Abychom Vás mohli náležitě identifikovat, jak nám ukládá zákon, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného formuláře.

Věděli jste, že pokud je dar poskytnutý právnickou osobou politickým stranám na jejich činnost alespoň 2 000 Kč, lze jej odečíst od základu daně z příjmů právnických osob.
(§ 20 odst. 8 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu)

Takto podbrobné informace o Vás potřebujeme ke splnění naší zákonné povinnosti každého dárce identifikovat (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).