Dárce - občan (fyzická osoba)

Ještě jednou děkujeme za Vaši ochotu poskytnout nám dar.

Abychom Vás mohli náležitě identifikovat, jak nám ukládá zákon, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného formuláře.

Věděli jste, že pokud je dar poskytnutý politickým stranám na jejich činnost alespoň 1 000 Kč, lze jej odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob?
(§ 15 odst. 1 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu)

Takto podbrobné informace o Vás potřebujeme ke splnění naší zákonné povinnosti každého dárce identifikovat (§ 18 odst. 4. Zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích).