Komu pomohou vládní regulatorní opatření týkající se elektřiny? Byl či nebyl to předvolební trik?

15.10. 2022354x

Když jsem psal článek „Je zastropování cen silové elektřiny skutečná pomoc lidem v nouzi nebo laciný předvolební trik?“,uveřejněný letos v září, měl jsem k dispozici jen předvolební rétoriku a sliby. Nyní jsou k dispozici konkrétní údaje o tom, jak bude pomoc státu domácnostem doopravdy vypadat, proto se k tématu ještě jednou krátce vrátím.

Již v úvodu je třeba říci, že realita se dost liší od předvolebních slibů. Úsporný tarif bude poskytován jako jednorázová dávka pouze v roce 2022, zatímco zastropování ceny silové elektřiny se vztahuje až na rok 2023. Synergický efekt obou opatření prezentovaný před volbami, a zmíněný i v mém předchozím článku, se tedy potichu vytratil. To také vysvětluje, proč v modelovém případě popsaném v mém předchozím článku stanovil dodavatel vyšší zálohy, než mi vyšly v mém výpočtu. Nejspíše věděl o připravovaných vládních opatřeních více než veřejnost. Proslýchá se také, že proběhla nezveřejněná vládní schůzka s největšími dodavateli elektřiny, aby oznámení o navýšení záloh rozeslali spotřebitelům až po volbách. Nicméně, alespoň už je jasné, jak to pro zbytek letošního a příští rok bude. Tedy, do případného ohlášení změny Nařízení vlády.

Co tedy může vylepšit i bez toho dvoucifernou inflací napjatý rodinný rozpočet domácností?

Nejdříve je třeba položit si otázku, z čeho se skládá pomoc domácnostem v roce 2022.  V první řadě je to jednorázový příspěvek ve výši dle tarifu (kdo topí, paradoxně obdrží méně) a snížení celkové ceny za odebranou elektřinu odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje v celkové částce ve výši podle skutečné spotřeby. O čem až do konce voleb mainstreamová média cudně mlčela či spíše mlžila je, že  domácnosti budou až do konce roku 2022 platit za složku silové elektřiny ceny dle svého tarifu!

Ceny tarifů přitom v roce 2022 vzrostly enormně. V případě běžné domácnosti elektřinou svítící, ohřívající vodu a topící (sazba D57d) se zvýšila fixovaná cena silové elektřiny  – tarif Elektřina v akci na 3 roky z 3 352 Kč s DPH / MWh (stav k 1. 1. 2022) na 6 363 Kč s DPH / MWh (stav k 1. 7. 2022), resp. současná cena tarifu – Elektřina v akci na 1 rok a tarifu  – START ŘÍJEN 2022 činí podle ceníku společnosti ČEZ pro distribuční území ČEZ shodně 12 092 Kč s DPH / MWh (stav k 13. 10. 2022). Fixace na 3 roky pak již není nabízena.

Jen tak na okraj podotýkám, že novináři obvykle uváděné roční spotřeby domácnosti kolem 10,5 MWh u elektřiny a bezmála dvojnásobku, tj. 20,1 MWh u plynu, jsou v prvním případě až nepravděpodobně nízké, zatímco ve druhém odpovídají spíše nepříliš úspornému domu. Důvodem uvádění těchto rozdílných čísel v rámci jedné úvahy je zřejmě snaha, aby v článku nevyznělo srovnání státní pomoci u elektřiny a plynu, ani vývoj situace na trhu s elektřinou tak hrozivě. Realita v případě topení elektřinou proto bude s největší pravděpodobností mnohem méně příznivá.

Jak velká tedy ve skutečnosti bude pomoc státu v roce 2022? Pojďme si to ukázat na příkladu. Budeme opět uvažovat roční spotřebu modelové domácnosti (jako v minulém článku), která činí ve vysoké a nízkém tarifu dohromady 14 MWh. Pro zjednodušení zanedbávám nepatrné rozdíly v celkové ceně mezi nízkým a vysokým tarifem, neboť cena silové elektřiny je dnes v obou případech stejná.

Výše státní pomoci bude v daném případě v roce 2022 dána součtem jednorázového příspěvku a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje u spotřebovaných 4,6 MWh (rozpočítaná spotřeba roční spotřeba na říjen, listopad a prosinec 2022). Tedy 2 000 + (4,6 x 599) = 4 755 Kč. Naproti tomu náklady modelové domácnosti v roce 2022 budou při fixované ceně silové elektřiny 7 525 Kč s DPH / MWh (fixace z května 2022) za tyto poslední 3 měsíce roku činit 31 520 Kč. Tedy pomoc státu představuje v daném případu reálnou úsporu ve výši 15 % těchto nákladů. U domácností bez fixace nebo s fixací pozdější se bude v procentuálním vyjádření jednat ještě o podstatně méně, neboť výše státní pomoci je nezávislá na ceně silové elektřiny. 

Ono před volbami tolik propagované snížení záloh již od listopadu 2022 ve skutečnosti vychází u domácností, jejichž tarif je vyšší než vládní strop platný od roku 2023, spíše z úspory očekávané v roce 2023, než z úspory okamžité. Jak je shora ukázáno na názorném případu, okamžitá úspora je v roce 2022 u všech domácností v podstatě nevýznamná. 

Hodnocení míry pomoci státu v roce 2022 bude nepochybně čistě individuální záležitostí a bude se lišit podle výše fixované ceny a výše příjmů konkrétní domácnosti. Znám však z okolí domácnosti, které po obdržení rozpisu záloh zcela opustily topení elektřinou a pálí cokoli, co hoří. Pro domácnosti, kterým nezbývá nic jiného než topit elektřinou a nemají zafixovanou příznivou cenu, tak může být ta trocha tepla domova o Vánocích 2022 tím nejdražším dárkem. 

Výpočty pro rok 2023 jsou uvedeny v mém předchozím článku, byť jsou stiženy chybou, když jsem uvažoval i neposkytovaný úsporný tarif, nemá však cenu je opakovat. Za bernou minci lze vzít výši měsíční zálohy stanovené dodavatelem v modelovém případě částkou 11 290,- Kč, neboť menší zálohu není reálné platit. Porovnáme-li výši stanovené zálohy s výší průměrného důchodu 15 425,- Kč (stav v roce 2021) a mediánu mezd, který činí 31 923,-  Kč, tj. 80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 733 a 60 467 Kč hrubého (stav 2021), je zřejmé, že zastropovaná cena silové elektřiny je pro značnou část domácností značně vysoká.

Lze vyslovit předpoklad, že zastropování ceny silové elektřiny na této úrovni vysoce významnému počtu domácností neumožní svými silami bez další pomoci od státu tuto krizi ekonomicky zvládnout. Týká se to především jednočlenných domácností, ať již důchodců, samostatně žijících osob, matek samoživitelek, ale i úplných domácností s mediánovými příjmy. Tyto domácnosti se stanou odkázané na některou z dávek sociální výpomoci, především příspěvku na bydlení, pokud se jim na něj podaří dosáhnout. Možných zádrhelů je přitom kvůli komplikovaným podmínkám celá řada. V opačném případě jim zůstanou jen dvě cesty: „anglická“, tj. netopit, nebo „česká“, tj. spadnout do neřešitelné dluhové pasti a spárů exekutora. Z naznačených důvodů považuji srovnávání výše zastropované ceny silové elektřiny se současnou cenou spotovou i s cenou s fixací na 1 rok v podstatě za zavádějící, byť potenciální úspora domácností vychází v absolutních číslech i procentuálně naprosto fantasticky.  Zastropování totiž ve skutečnosti jen vrací cenovou úroveň silové elektřiny někam do července 2022, kdy již byla pro významnou část domácností neúnosná. Na tom nic nemění ani fakt, že dnes je silová elektřina zhruba dvakrát dražší. S trochou nadsázky mi to přijde jako poskytnout fantastickou 50 % slevu na Ferrari, které si však ani po slevě běžný člověk nemůže koupit. Ale v reklamě se to bude dobře vyjímat. Každý si tak může, stejně jako posledně, sám za sebe odpovědět na otázku položenou v titulku mého článku.

V každém případě považuji za rozumné, pokud to finanční situace dané domácnosti umožňuje, dobrovolně si zvýšit zálohy nad dodavatelem stanovenou mez. Nikdo dopředu totiž neví, jak krutá bude zima, a kolik elektřiny doopravdy spotřebuje. Za současných cen, oproti minulým létům, i malé navýšení spotřeby nad očekávanou, pak povede k značně vysokým nedoplatkům, které nemusí být pro domácnosti s malou či žádnou finanční rezervou zvládnutelné.

Milan Kryštof Čech

Komentáře